Balíčky odosielame každý deň.

Reklamácia tovaru

Na náš tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru a záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej lehote. Záruku Vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

  • Ak ste tovar používali na iný účel ako bol určený
  • Úprava a zásahy do štruktúry výrobku
  • Bežným opotrebovaním
  • Údržba v rozpore s návodom
  • Zanedbanie starostlivosti o výrobok
  • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou

Naše výrobky sú vynikajúcej kvality a dúfame, že s nimi budete plne spokojný/á! V prípade výskytu ojedinelých výrobných alebo iných vád nás neváhajte kontaktovať. Radi si s Vami dohodneme spôsob nápravy. Pre urýchlenie Vašej reklamácie vyplňte reklamačný formulár (Stiahni TU). Následne realizujte odoslanie tovaru spolu s dokladom o kúpe (alebo jeho kópiou) na našu adresu uvedenú vo formulári.

Späť do obchodu